Kereső

Kezdőlap

Bemutatkozás

E-önkormányzat

E-ügyintézés

Adobe Reader letöltése


Jogszabály kereso


Társulási portál        Hírek        Nyomtatványok        Térkép        Laptérkép

Rendelettár...
A 15-2004. (XII. 15.) Hö. rend. hatályon kívül helyezéséről szóló 1-2005. (I. 5.) Hö. rendelet
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) Hö. rendelet
A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 9/2002. (VIII. 31.) Hö. rendelet
A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) Hö. rendelet
A helyi címer és zászló alapításáról, és használatának rendjéről szóló 10/1993. (V. 30.) Hö. rendelet
A helyi építésügyi szabályzatól és szabályozási tervről szóló 11/2007. (V. 25.) Hö. rendelet
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes kérdéseiről szóló 10-2001. (XI. 15.) Hö. rendelet
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 30/2006. (XI. 30.) Hö. rendelet
A környezet védelmérő szóló 10/1994. (X. 20.) Hö. rendelet
A köztemetőről, a temetkezés rendjéről és a temető használatának szabályairól szóló 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelet
A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 11-2001. (XI. 15.) Hö. rendelet
A közüzemi ivóvíz- és csatornadíj megállapításáról szóló 23/2008. (XII. 5.) Hö. rendelet
A község közterületeinek hasznáaltáról szóló 22/2005. (IX. 20.) Hö. rendelet
A légúti allergiás megbetegedést okozó gyomnövények visszaszorításáról szóló 11/2000. (IX. 29.) Hö. rendelet
A luxusadóról szóló 9/2006. (III. 30.) Hö. rendelet
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 14/1994. (XII. 1.) Hö. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szoc. szolg. szóló rendelet melléklete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 10/2005 (IV. 28.) Hö. rendelet
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2003. (VIII. 29.) Hö. rendelet
A talajterhelési díjról szóló 5/2005. (II. 25.) Hö. rendelet
A tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 4/2006. (II. 15.) Hö. rendelet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2005. (VI. 10.) Hö. rendelet
A vásártartásról szóló 19/2007. (XII. 31.) Hö. rendelet
Az avar és kerti hulladékok égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés szabályairól szóló 3/1995. (II. 1.) Hö. rendelet
Az egyes helyi önk. rend. módosításáról szóló 16/2007. (XII. 31.) Hö. rend. mellékletei
Az egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 16/2007. (XII. 31.) Hö. rendelet
Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelet
Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 12/1998. (VI. 30.) Hö. rendelet
Az épített és természeti értékek helyi védelméről szóló 6/2008. (II. 25.) Hö. rendelet
Az idegenforgalmi szezonban fizetendő parkolási díjról szóló 16/2008. (V. 30.) Hö. rendelet
Az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló 7/2010. (IV. 30.) Hö. rendelet
Az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet mellékletei
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 25.) Hö. rendelet
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének mellékletei
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 8/2002. (VIII. 31.) Hö. rendelet
Az önkormányzat összevont rendezési tervéről szóló 9/1997. (V. 30.) Hö. rendelet
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV. 30.) Hö. rendelet
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet mellékletei
Egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 13/2009. (VI. 30.) Hö. rendelet
Egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 9/2004. (IV. 30.) Hö. rend.
Hortobágy község Környezetvédelmi Alapjáról szóló 6/2006. (II. 15.) Hö. rendelet
Hortobágy Község Önkormányzatának Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 26/2006. (XI. 30.) Hö. rendelet
Hortobágy Községi Önkormányzat SZMSZ-éről szóló rendelet 10. sz. melléklete
Hortobágy Községi Önkormányzat SZMSZ-éről szóló rendelet 7. sz. melléklete
Kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/1995. (VI. 1.) Hö. rendelet
 
Intézmények

Közérdekű

Egyéb

Kapcsolatfelvétel   Látogatók száma: Impresszum